Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Кыргыз Республикасынын райондук кеңештери жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу

Долбоор

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ

 

Кыргыз Республикасынын райондук кеңештери жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу

 

 

«Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, райондук кеңештерди өз убагында түзүү жана иштериш үчүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын                        71-беренесин жетекчиликке алып, токтом кылам:

  1. Кыргыз Республикасынын райондук кеңештери жөнүндө убактылуу жобо 1-тиркемеге ылайык бекитилсин.
  2. Кыргыз Республикасынын райондору боюнча райондук кеңештердин депутаттарынын саны жана райондук кеңеште жергиликтүү кеңештердин өкүлчүлүгүнүн ченемдери 2-тиркемеге ылайык бекитилсин.
  3. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар райондук кеңештердин сессияларын чакырууну жана өткөрүүнү уюштуруучулук жана материалдык-техникалык жактан камсыз кылууда көмөк көрсөтүшсүн.
  4. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына төмөнкүлөр сунушталсын:

– жергиликтүү кеңештердин өкүлдөрүн райондук кеңештердин депутаттыгына  шайлоо боюнча сессияларын өткөрүүгө уюштуруучулук жактан көмөк көрсөтүү;

– Кыргыз Республикасынын бюджеттик мыйзамдарынын чегинде жергиликтүү кеңештердин өкүлдөрүнүн райондук кеңештердин жыйналыштарын даярдоого жана өткөрүүгө катышуусу менен байланышкан чыгымдарын каржылоону камсыз кылышсын.

  1. Кыргыз Республикасынын Президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү райондук кеңештердин биринчи жыйындарын даярдоого жана өткөрүүгө көзөмөл жүргүзсүн.
  2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиги жергиликтүү кеңештердин өкүлдөрүн райондук кеңештердин депутаттыгына шайлоо боюнча жергиликтүү кеңештердин сессияларынын жана райондук кеңештердин биринчи жыйындарынын өткөрүлүшүн координацияласын.
  3. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине 3 айлык мөөнөттө тиешелүү Мыйзамдын долбоорун иштеп чыгуу жана аны Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизүү сунушталсын.
  4. Бул Жарлыктын аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Министрлер Кабинетинин чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгына жүктөлсүн.
  1. Бул Жарлык 2023-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет жана райондук кеңештерди түзүүнүн тартиби мыйзамдык жактан жөнгө салынганга чейин колдонулат.

 

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти                                                                                                                           С.Н. Жапаров