Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

Байланыш телефондору

Кыргыз Республикасынын Президентинин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги Ыйгарым укуктуу өкүлү: 63 91 30

Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин катчылыгы: 66 08 25

Тышкы саясат бөлүмү: 63 87 21; 63 91 21

Мамлекеттик жана аймактык башкаруу жана кадрдык иш бөлүмү: 63 85 80

Укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмү: 63 91 24; 63 91 28

Соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмү: 63 91 23; 63 90 44

Финансы-экономикалык талдоо жана өнүгүүгө мониторинг жүргүзүү бөлүмү: 63 91 15; 63 87 88

Этностук, диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү бөлүмү: 63 86 87

Социалдык саясат бөлүмү: 63 85 82; 63 87 37

Жарандардын кайрылуулары менен иштөө боюнча бөлүмү: 62 50 28

Маалыматтык саясат бөлүмү: 63 87 26; 63 88 59

Канцелярия:63 88 86; 63 86 72

Мамлекеттик сыйлыктар боюнча Комиссия: 62 53 70; 62 50 19

Жарандык маселелери боюнча Комиссия: 66 01 53

Ырайым кылуу маселелер боюнча Комиссия: 62 31 27

Тарых илимин өнүктүрүү боюнча Комиссия: 63 86 87

Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүү боюнча Улуттук кеңеш: 63 91 15

Соттук реформа боюнча кеңеш: 63 91 23

Билим берүүнү өнүктүрүү маселелери боюнча Коомдук эксперттик кеңеш: 63 91 81

Этностор аралык, конфессиялар аралык өнүктүрүү маселелери боюнча Коомдук эксперттик кеңеш: 63 86 87