Маалыматтык саясат бөлүмү


Бөлүм жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү (мындан ары - бөлүм) Кыргыз Республикасынын Президентинин (мындан ары - Президент), Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин (мындан ары - Президенттин Аппаратынын Жетекчиси) жана анын орун басарларынын ишмердигин камсыз кылуучу Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын (мындан ары - Президенттин Аппараты) түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

Бөлүм өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Президенттин жарлыктарын жана буйруктарын, Президенттин Аппаратынын Жетекчисинин буйруктарын, Президенттин Аппараты жөнүндө Жобону жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

Бөлүм өз ишин анын карамагына берилген маселелер боюнча Президенттин Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү, Өкмөттүн Аппараты, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппараты жана комитеттери, министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор жана башка мамлекеттик органдар менен өз ара тыгыз аракетте жүргүзөт.

Бөлүмдүн милдеттери жана функциялары:

Бөлүмдүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) республиканын жарандарын жана эл аралык шериктештикти Президенттин ишмердиги жөнүндө маалымдар кылуу;

2) Президенттин жалпыга маалымдоо каражаттары (мындан ары - ЖМК) менен байланышын камсыз кылуу.

Бөлүмдүн негизги милдеттерге ылайык төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

1) жалпыга маалымдоо каражаттарына Президенттин ишмердиги, мамлекет башчысынын жарлыктары, буйруктары, сүйлөгөн сөздөрү жана ал катышкан башка иш-чаралар жөнүндө маалыматтарды берүү;

2) Президенттин расмий сапарларын, жумушчу кыдырууларын, жолугушууларын, чыгып сүйлөгөн сөздөрүн, ошондой эле республикада жана чет өлкөлөрдө мамлекет башчысы катышкан башка иш-чараларды маалымат жагынан камсыз кылуу;

3) Президенттин ишмердигин толук жана объективдүү чагылдыруу максатында чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттары жана журналисттер менен өз ара аракеттенүүнү жолго коюу;

4) аткаруу бийлик органдарынын маалымат саясатынын концепцияларын иштеп чыгууга жана жүзөгө ашырууга катышуу;

5) Президенттин дурус кадыр-баркын калыптандырууга жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу коомдук жакшы пикирди түзүүгө багытталган иш-чараларга демилгечи болуу жана өткөрүү;

6) Президенттин ишмердиги жөнүндө ЖМКлардын позициясы жөнүндө Президентке дароо маалымдоо;

7) Президенттин ишмердигинин маанилүү маселелери жана көйгөйлөрдү чечүү боюнча кабыл алган чаралар боюнча калк менен маалыматтык-түшүндүрүү иштерин уюштуруу жана ЖМК аркылуу өткөрүү;

8) Президенттин ЖМКнын өкүлдөрү менен пресс-конференцияларды, брифингдерди, интервьюларды жана башка жолугушууларын уюштуруу жана өткөрүү;

9) Президенттин ишмердиги менен байланышкан пресс-релиздерди, маалыматтык бюллетендерди, маалымдама материалдарды, башка маалыматтарды, ошондой эле видео-, фото- жана аудиоматериалдарды даярдоо жана ЖМКга таркатуу;

10) Президент катышкан иш-чараларды келечектүү жана оперативдүү пландаштырууга катышуу;

11) басма сөз-кызматынын компетенциясына кирген маселелер боюнча өткөрүлгөн жыйналыштарга, кеңешмелерге, конференцияларга жана башка иш-чараларга катышуу;

12) Президент үчүн ЖМКдагы макалалардын жана билдирүүлөрдүн баяндамасын, ошондой эле маалымкаттарды жана талдоо материалдарын даярдоо;

13) Президенттин веб-сайтын колдоо, аны өркүндөтүү жана маалымат жагынан туруктуу камсыз кылуу;

14) Президенттин ишмердигинин негизги багыттары боюнча маалыматтык жана башка материалдардын системага салынган фондун, анын ичинде фото-, видео- жана аудиоархивдерди түзүү;

15) ЖМКнын өкүлдөрүн жана басмалардын кызматкерлерин сыйлоо жана кубаттоо жөнүндө сунуштарды киргизүү.

Бөлүм жөнүндө Жободон

Бөлүмдүн байланыш телефону: 0 (312) 63 87 82


УСЕНОВ Алмазбек Туратбекович

Маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы

Басып чыгаруу