Президент Алмазбек Атамбаев аты жок чокуга «Апрель революциясынын Баатырлары Чокусу» географиялык аталышты ыйгаруу жөнүндө Мыйзамга кол койду

Кыргыз Республикасынын  Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл областынын Ак-Суу районунун аймагындагы Тескей Ала-Тоо кыркасында жайгашкан 4142,2 метр бийиктиктеги аты жок чокуга» Апрель революциясынын Баатырлары чокусу» деген географиялык аталышты ыйгаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

Мыйзам 2017-жылдын 15-мартында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши тарабынан кабыл алынган.

Мыйзамдын максаты – Апрель революциясынын Баатырларынын аттарын түбөлүккө калтыруу.

Кабыл алынган Мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл областынын Ак-Суу районунун аймагындагы Тескей Ала-Тоо кыркасында жайгашкан аты жок чокуга «Апрель революциясынын Баатырлары чокусу» деген географиялык аталыш ыйгарылды.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

18-март, 2017-жыл
Басып чыгаруу