“Кыргыз Республикасынын шайлоо системасын өркүндөтүү боюнча иш-чаралар жөнүндө” Жарлыкка өзгөртүүлөр киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев «Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 22-майындагы “Кыргыз Республикасынын шайлоо системасын өркүндөтүү боюнча иш-чаралар жөнүндө” Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”  2017-жылдын 10-июлундагы №130 Жарлыкка кол койду. Ушул Жарлыкка ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 22-майындагы “Кыргыз Республикасынын шайлоо системасын өркүндөтүү боюнча иш-чаралар жөнүндө” Жарлыгы менен бекитилген  Кыргыз Республикасынын шайлоо системасын өркүндөтүү боюнча жумушчу топтун курамына өзгөртүүлөр киргизилди.

Жарлыктын тексти

12-июль, 2017-жыл
Басып чыгаруу