Президент Алмазбек Атамбаев: «Мугалимдер менен карапайым эмгекчилер – биз сыймыктанчу адамдар»