Сайттан издөө
Сайттан издөө
Кыргыз Республикасынын Президенти

“Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө” Мыйзамга өзгөртүү киргизилди

Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков «Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.
Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2018-жылдын 24-майында кабыл алынган.
Жаңы Мыйзам коррупциялык факторлорду жоюу жана жарандардын жана юридикалык жактардын автотранспорттук каражаттарын өз убагында (алгачкы) каттоо (кайра каттоо) жоопкерчилигин көтөрүү максатында иштелип чыкты.
Бажы тосмолорунда автотранспорттук каражаттарды каттатуу узак убакытты талап кылгандыктан, ошондой эле Кыргыз Республикасынын айрым региондорунун алыстыгынан автотранспорт каражаттарын өз убагында каттоодо жана кайра каттоодо көйгөйлөр пайда болгондуктан, калк арасында нааразычылык көп туулуп жатат.
Ушуга байланыштуу, Кыргыз Республикасында транспорт каражаттарын мамлекеттик каттоо системасын (кайра каттоону) жакшыртууну камсыз кылуу үчүн «Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө» Мыйзамдын 24-беренесине толуктоо киргизилди.
Тактап айтканда автотранспортторду каттоо мөөнөтүн «10 жумушчу күн» деп узартууну караган өзгөртүү киргизилди.
Мындан тышкары Кыргыз Республикасында бирден-бир милдеттүү түрдө каттала (кайра каттоо) турган автомобиль каражаттарына түрүнө квадрациклдер жана трициклдер дагы киргизилди.
Мыйзам расмий жарыяланган күндѳн тартып он күн ѳткѳндѳн кийин күчүнѳ кирет.

2018-жыл 6-июль